Röviden az áfakódos fejlesztés előnyéről:

  • A tarifa-kiválasztás során a program hozza magával a tarifa törzsben beállított áfa kódot a kalkulációba.
  • Korábban egy tarifának csak egy alapértelmezett áfakódja lehetett.
  • A program ugyanahhoz a tarifához a számlapartner és a szállítás típusa alapján más-más áfa kódot képes rendelni.



Példa:

Korábban egy közúti szállítás tarifáját így kellett felvenni:

  • fel kellett venni egy belföldi szállításhoz tartozó tarifát, mondjuk 27%-os áfával
  • fel kellett venni egy külföldi szállításhoz tartozó másik tarifát 0%-os áfával
  • stb…

 

Most elég egy tarifa, mert a program érzékeli, hogy 

  • a szállítás típusa export/import/belföld vagy harmadik országos
  • az adóalany típusa belföldi / EU / EU-n kívüli
  • az adóalany jogi személy / magán személy

Ezek a beállítások összesen 24 variációs lehetőséget adnak, aminek segítségével elég pontosan be lehet határolni az áfa kódot.



Beállítása:

A "Számla tükör paraméterezése" gombbal indul a paraméter modul, melyben szabályokat lehet létrehozni a cél főkönyvi számok meghatározására:


image


Az első oszlopban a szabály sorszáma látható.

A képen zölddel jelzett 5 oszlopban a feltételeket lehet megadni.

1. Áfa kód (az aktív áfa kódok közül lehet választani)
2. Partner ország típus (Belföld, EU, NEU)
3. Adóalany típusa (jogi személy / magán személy)
4. Reláció: HU-HU, HU-EU, EU-HU stb...
5. Deviza: HUF / Nem HUF

A sárgával jelzett oszlopokban a cél főkönyvi számok láthatóak.
Ezeken a mezőkön keresztül a kis háromszöggel át lehet fúrni a számlatükör törzsbe.

A kiértékelés a szabály sorszámának megfelelő sorrendben történik.
Ha pl egy számla tétel 27%-os és a deviza HUF, akkor a legelső szabály lép érvénybe, a program nem vizsgál tovább. Az eredmény ebben az esetben: 311 / 9172 / 4671
Stb...
A szabályokat kell tehát jól megfogalmazni, és a könyvelési feladás ez alapján fog történni.

Ha olyan számla tételt talál a program, amelyre egyetlen szabály sem érvényes, akkor a főkönyvi szám mezőkben a könyvelés feladó Excel táblában "???" fog megjelenni.
Ebben az esetben meg kell vizsgálni, miért nem tudta kiértékelni a program az adott tételt, és ennek függvényében változtatni kell a szabályokon.